Supervize

PODPORA            KONTROLA           VZDĚLÁVÁNÍ

Lidé jsou nejcennější zdroj který firma má.

Supervize je vnímána jako odborná činnost, při níž supervizor podporuje, vede a posiluje pracovníka, skupiny nebo týmy k tomu, aby dosáhli určitých organizačních, profesionálních a osobních cílů vedoucích obvykle ke zlepšení kvality práce a podpory profesionálního růstu.

Týmové supervize jsou určené pro porozumění jevům a mezilidským vztahům na pracovištích. Primárně jde o jejich harmonizaci, učení se naslouchání těm, se kterými se profesně setkáváme a hlubším motivům povahy své práce.

Velmi přínosné jsou supervize pro firmy, malé i velké, státním a vzdělávací instituce, příspěvkové a neziskové organizace.

Určujícím způsobem pomáhá psychoanalýza také porozumět společenským a kulturním jevům – např. fungování skupin lidí, procesům odehrávajícím se v institucích, a v širších souvislostech takovým jevům jakými jsou např. vztahovačnost a rasismus, religiózní a národností projevy.