Skupinová terapie

Skupinová psychoanalytická psychoterapie  nabízí možnost nahlédnout své intrapsychické konflikty a význam individuálních prožitků dětství s cílem integrovat tyto poznatky, propracovat konflikty, traumata a frustrace. Sekundárním užitkem této formy terapie je dosažení náhledu na původ a mechanismy vzniku a udržování neefektivního chování a jednání, pomoc jednotlivci k vytváření zralejších, kvalitnějších a uspokojivějších způsobů vztahování se k sobě i svému okolí.

Zajímá Vás uvědomění toho, co opravdu děláte, co to dělá ostatním a proč to tak děláte? Chcete lépe rozumět skupinovým dějům? Trápí Vás něco nepopsatelně tíživého? Potřebujete poznat více o vašem prožívání?

Otevíráme dvě polouzavřené terapeutické skupiny pro muže i ženy

Jedna skupina čítá maximálně dvanáct osob pod vedením dvou terapeutů. Skupina se schází jednou týdně ve čtvrtek od 16. 00-18.00 hod. a od 18.00-20.00 hod. v prostorách centra.

Skupinu vedou Šárka Nemešová a Honza Nejedlý. Trvání skupiny je 1 rok. Každý ze zájemců absolvuje vstupní dynamicky vedený rozhovor. Klient platí každé dvouhodinové setkání v hotovosti, nebo fakturou za období jednoho měsíce – viz. ceník.

Relaxing can be an experience

Třídenní psychoanalyticky orientovaný pobyt v Mariánské pekárně – skupinová psychoterapie

Aktivní odpočinek a seznámení se s psychoanalytickou metodou přístupu k lidské subjektivitě.
Program:
Páteční večerní skupina, představení.
Sobotní pečení chleba v tradiční chlebové peci, volné odpoledne v tiché a skoro zapomenuté krajině, večerní skupina.
Nedělní dopolední skupina volných asociací.

Termíny: pátek 17.00 hod. – neděle 13.00 hod.
6.-8. 1. 2023
3.-5. 2. 2023
3.-5. 3. 2023
14.-16. 4. 2023
5.-7. 5. 2023
2.-4. 6. 2023

Cena: 5 950  Kč  včetně 10% DPH za osobu (cena zahrnuje ubytování v loftu nad Mariánskou pekárnou v obci Dolní Oldřiš)

Skupinová psychoanalytická psychoterapie je intenzivní vnitřní a vztahová práce orientovaná na prožitek, je zároveň náročným vnitřním procesem, avšak snesitelným a vedoucím k porozumění, v psychoanalýze označovaném jako k vhledu. Skupina je uzavřená, což ve skutečnosti znamená “co je ve skupině v ní také zůstává” a má svá vlastní pravidla, kdy pozice terapeuta spočívá především v udržení vnitřní dynamiky skupiny za stávajícího procesu sebepoznávání každého jejího člena. Lze ji pojmout jako sebezkušenost, ale i jako léčbu duševních onemocnění.