O mně

Narodila jsem se v roce 1978 v Liberci. Vyrůstala jsem v okrajové části města a bavilo mě v zasunuté části města s názvem Cihelna, toulat se po loukách a po polích. Všechen svět nám byl z mého tehdejší ho dětského i dospívajícího věku vzdálen.

Na základní škole jsem se věnovala intenzivně atletice, na stření škole hoteliérství a cestovnímu ruchu, na vysoké škole teologii, religionistice a filosofii. Po vysoké škole ve mně vyrostla touha věnovat se vlastní literárně výtvarné tvorbě a psychologii. Objevila jsem knihy Sigmunda Freuda a C. G. Junga, a ty  se staly na dlouhý čas mojí večerní četbou.

S úsměvem se dívám, jak jsem ve svém životě značně tápala. Měnila jsem místa svého životního pobývání i profese, ve kterých jsem realizovala své představy.  V čase čerstvé dospělosti mně zaujala  vlastní podnikatelská aktivita v tvůrčím oboru a dobrovolnická práce v pomáhající profesi. Založila jsem divadelní spolek ochotníků, osob značně nadšených, nesoucí jméno Létající divadlo na Kolečkách. Dotáhli jsme to až do televize, došli jsme svých představ, možná je i značně předčili. Pomáhajícím profesím, ve kterých jsem potkala tisíce nových tváří, jsem se věnovala po několik dalších let.

V čase voňavého podzimu roku 2008 se mi narodila dcerka Sára Anna. Krátce po jejím narození jsem opustila město a odstěhovala se na Frýdlantsko, do maličké příhraniční obce Dolní Oldřiš, na tzv. „Severní ostrov“, jak tomuto místu ráda říkám.

V této „bohem zapomenuté“  vesnici jsem založila řemeslnou firmu Terra Mater, s.r.o., zabývající se výrobou regionálních potravin – pečením pečiva v chlebové peci, pěstováním bylin a chovem včel.

V roce 2015 jsem se začala vzdělávat v Institutu aplikované psychoanalýzy a nastoupila do pětiletého výcviku v individuální a skupinové psychoanalytické psychoterapii, navázala jsem na něj jednoletým teoretickým vzděláváním a v současné době je má terapeutická práce supervidována dvěma psychoanalytickými supervizory doc. Ph.Dr. Jiřím Kocourkem Ph.D. a PhDr. Martinem Mahlerem.

V roce 2022 jsem založila první psychoanalytickou společnost na Frýdlantsku a představuji si, že se jí v tomto  inspirativním regionu bude dařit.