Individuální terapie

Chcete vědět více o svém prožívání, o svých vnitřních konfliktech, o svých nevědomých procesech, o vztazích k druhým?

Proč zrovna psychoanalytická psychoterapie a psychoanalýza?

Psychoanalýza stále nabízí i v současném chápání světa léčbu založenou na emočním prožívání vedoucím k pevnějšímu poznání sebe sama ve vztahových i osobních vnitřních procesech tak, aby s nimi byl klient vědomě v souladu.

Je vhodnou léčebnou metodou při nejrůznějších POCITECH STRACHU, hlubokého ZOUFALSTVÍ, širších pocitech BEZMOCI či NESPOKOJENOSTI v profesním, partnerském či sexuálním životě. Při pocitech BEZVÝCHODNOSTI a nesmyslnosti vlastního života.

Cesta marnosti je cestou osvobození.

Naslouchání

Psychoanalytická práce založená Sigmundem Freudem je snahou terapeuta porozumět mentálnímu životu klienta jeho nasloucháním. Klientovo „volné povídání“ při rozložené pozornosti terapeuta zakládá společnou práci. Vytváří jakési imaginativní vztahové pole, v němž se odehrává klientův život. Analytikovo porozumění vyjádřené formou interpretací mu pomáhá dosáhnout náhledu do jeho emočních stavů. Analytik tak věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají symptomy a psychické poruchy. Při dlouhodobé práci může psychoanalytická terapie pomoci propracovat se až ke kořenům potíží, k jejich skutečným příčinám.

  • Chci se objednat na individuální terapii
    Individuální psychoanalýza – jednotlivé sese

    Jednotlivé psychoanalytické sese trvají 50 minut a v podstatě vyžadují dlouhodobou a celkem náročnou společnou práci psychoanalytika a klienta při docházení 3x až 4x týdně (lze ji však přizpůsobit možnostem klienta). V psychoanalytické psychoterapii dochází klient jednou týdně. Klient využívá psychoanalytického lehátka, avšak jednotlivé sese mohou probíhat i v klasickém sezení klienta naproti terapeutovi.

    Co nelze od psychoanalýzy očekávat

    Psychoanalýza i psychoanalytická psychoterapie je v mnohém odlišná od psychiatrie a jiných psychoterapeutických forem léčby. Nepoužívá se při ní behaviorálních technik (nácviky, plnění úkolů, atp.), psychoanalytik nepředepisuje klientovi léky.