Ceník služeb

platný k 1. 2. 2022

Poskytovaná péče není zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

Vstupní rozhovor pro individuální terapii je klientovi poskytnut zdarma.

1 SESSE (50minut)  INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE pro dospělé 600 Kč

1 SESSE (50 minut)  INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE studenti 450 Kč

1 SESSE (50 minut)  INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE osoby se zdravotním znevýhodněním a studenti 200 Kč

2 HODINY SKUPINOVÉ TERAPIE 400 Kč
1 HODINA SUPERVIZNÍ PRÁCE S TÝMY 800 Kč

Storno poplatky v případě nepřítomnosti – omluva dva dny před sesí – 100%. Jinak klient sesi platí v plné výši.

VZDĚLÁVÁNÍ A SEMINÁŘE DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY

Vouchery dle počtu hodin

Poskytovatel není plátce DPH